Met TimeWaver kunt u diepere onderlinge relaties en achtergronden analyseren en harmoniseren, inclusief spirituele en materiële onevenwichtigheden in het Informatieveld. Of het nu gaat om medische zorg, wellness, vitaliteit, sport, business of coaching: TimeWaver kan u voorzien van nieuwe en holistische benaderingen.

TimeWaver is ontworpen om de diepere verbindingen en achtergronden van mentale en materiële onevenwichtigheden te analyseren en te harmoniseren in het Informatieveld. Of het nu gaat om wellness en welzijn, sport, business of coaching:

TimeWaver systemen kunnen u helpen onevenwichtigheden in het Informatieveld te analyseren en te harmoniseren. Een eerste analyse van de hartslagvariabiliteit (HRV) kan de meeste TimeWaver toepassingen ondersteunen.

Analyse in het Informatieveld is bedoeld om te zoeken naar de informatiepatronen die bijdragen tot de harmonisatie van het Informatieveld. Daartoe wordt een prioriteit toegekend aan inhouden zoals beschrijvende zinnen, gerangschikt in lijsten.