De drinkwater situatie in Nederland: Een zorgwekkend perspectief

De huidige toestand van de drinkwatersituatie in Nederland is zorgwekkend. Ondanks alle inspanningen blijft de waterkwaliteit een enorme uitdaging waarvoor nog steeds geen oplossing is gevonden.

Laboratoriumanalyses onthullen de aanwezigheid van benzeenachtige verbindingen, cafeïne, paracetamol, medicijnresten en PFAS-stoffen, die allemaal via rioleringssystemen in het besloten water van de Afgedamde Maas terechtkomen. Vervolgens verontreinigen deze stoffen het oppervlaktewater, dat drie maanden later ons drinkwater wordt.

De Afgedamde Maas, een voormalige zijtak van de Maas die bij Well is afgedamd, ligt nu stil en strekt zich uit van Slijkwell tot Bern en eindigt bij Woudrichem, waar de Waal overgaat in de Boven-Merwede.

Door lozingen wordt dit water steeds slechter, door droogte de concentratie steeds hoger. We zijn al 15 jaar bezig de kwaliteit te verbeteren en het lukt maar niet. 

De opkomst van toxische stoffen in water vormt een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater. Met de instroom van nieuwe en snel toenemende onbekende verbindingen, neemt de capaciteit van onderzoek en preventie om bij te blijven af. De zoektocht naar het behoud van de zuiverheid en het zuiveringsvermogen van ons drinkwater staat voor grote uitdagingen.

Alle bestanddelen uitvoerig analyseren blijkt een ontmoedigende taak. De instroom van onbekende stoffen gaat het beheersbare bereik te boven, aangezien er miljoenen chemische stoffen bestaan, maar slechts een fractie – 300 tot 400 – kan worden gemeten.De instroom van onbekende stoffen bemoeilijkt het behoud en de zuivering van de waterkwaliteit.

Deze verontreinigende stoffen zijn afkomstig van verschillende bronnen – metaalindustrie, farmaceutische industrie, voedselproductiebedrijven en gewasbestrijdingsmiddelen – waarvan sommige niet met de nodige zorgvuldigheid te werk gaan.

Verander je water, verander je leven.

Zelfs een vluchtig onderzoek van het kanaalwater onthult een verontrustende realiteit: de kleur, ooit helder en ongerept als bergbronnen, vertoont nu een gele zweem. De pH-waarde van het kanaalwater is 7,5, wat betekent dat het water niet meer in de oorspronkelijke, niet-verontreinigde staat is. Dit licht zure water kan niet zonder aanpassing door pijpleidingen stromen.

Met name PFAS-verbindingen komen veel voor in kanaalwater. Poly- en perfluoralkylverbindingen omvatten meer dan 6.000 verbindingen, met een mix van fluorverbindingen en alkylgroepen. Tot deze groep behoren perfluoroctaanzuur en perfluoroctaansulfonzuur.

Stoffen die we dus zo ongewenst binnen in ons lichaam krijgen.

De invloed van PFAS op het menselijk lichaam is aanzienlijk. Deze verbindingen kunnen het immuunsysteem, het cholesterolgehalte in het bloed en de leverfunctie beïnvloeden en zelfs bijdragen aan nier- en zaadbalkanker. De mate van PFAS-effecten hangt af van de geaccumuleerde blootstelling in de loop van de tijd.

Overmatige blootstelling aan PFAS in Nederland is een realiteit.Uit onderzoek van het RIVM in 2021 blijkt dat mensen in Nederland buitensporige hoeveelheden PFAS binnenkrijgen via voedsel en drinkwater.De mogelijke effecten op het immuunsysteem kunnen zich na verloop van tijd manifesteren door voortdurende blootstelling aan kleine hoeveelheden PFAS. 

Op dit moment kunnen deze effecten niet volledig worden uitgesloten gezien de huidige blootstellingsniveaus via voedsel en kraanwater.Het RIVM pleit voor het verminderen van contact met PFAS om deze risico’s te beperken. 

Bron: https://www.rivm.nl/pfas

Transformatiestoffen zijn een ander punt van zorg. Deze kunnen ontstaan tijdens het zuiveren van water, waardoor nieuwe schadelijke verbindingen ontstaan. Ondanks uitgebreide zuiveringsinspanningen blijven tastbare verbeteringen uit en ontstaan er nieuwe risico’s.

De noodzaak om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren duurt al twee decennia, maar tastbare vooruitgang blijft uit. Helaas gaat de kwaliteit eerder achteruit dan vooruit.

Wil je dit verhaal eens rustig beluistern via de serie; Focus van NPO? Dan kan je deze link kopieren naar je browserbalk of op de link klikken. Deze aflevering is van 12 augustis 2023.

https://www.npostart.nl/focus/12-08-2023/VPWON_1344845

Meld je aan voor de gratis mini - cursus

Deze bevat zeer waardevolle informatie en alle achtergrond research. Klik op de druppel hieronder en je gaat door naar de online omgeving.

Wil je onze mails ontvangen?

Deze bevatten informatie over gezondheid, water, voeding, supplementen en ervaringen. Maar ook wat kan jezelf doen. Klik op de druppel hieronder en alles gaat vanzelf.

Klik op de druppel als je een consult, gesprek of online presentatie wilt aanvragen. Vragen en begeleiding wilt over hurenkoop /aankoop of gebruik of advies.

Dit blog is naar alle openheid en eerlijkheid geschreven. Met veel passie en aandacht. Indien je teksten wilt gebruiken dan zou ik het opprijs stellen mijn website daarbij te vermelden. Ik ben dyslectisch en toch schrijf ik openbaar. Heb je een aanvulling of vragen mail me gerust; contact klik hierop!